Hoa Lư

10:43, 29/06/2020

Để tạo không gian trưng bày kết quả trại sáng tác điêu khắc đá và các tác phẩm hội họa, sắp đặt, 17h ngày 4/7/2020, tại Trung tâm Tam Cốc, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật tạo hình Đồng vọng Hoa Lư 2020.