Hoàng tử Harry

11:49, 03/09/2020

Công tước và công nương xứ Sussex đã ký một thoả thuận sản xuất kéo dài nhiều năm với Netflix.