huấn luyện diễn tập

06:48, 11/11/2019

Trong cuộc diễn tập “Vòng xoáy Hành động quyết định 20-02” tại Trung tâm huấn luyện quốc gia ở Fort Irwin, California, Quân đội Mỹ tiến hành huấn luyện dã chiến với các biến thể xe thiết giáp bánh hơi Stryker được trang bị hỏa lực mạnh.