Huawei

10:05, 17/05/2019

Ngày 16/5, Huawei cho biết công ty sẽ đầu tư 35 triệu Euro vào OpenLab tại Paris trong vòng 5 năm, Phó Chủ tịch Huawei Ken Hu cho biết khoản đầu tư cho thấy niềm tin rằng Pháp đang trên đường trở thàn

Huawei chuẩn bị kiện Chính phủ Hoa Kỳ
13:59, 05/03/2019
Liên Hương