huyện Cam Lâm

06:25, 11/07/2019

Dự án Nhà máy điện mặt trời được đầu tư thực hiện tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà với công suất 50MWp, tổng vốn đầu tư 1.150 tỷ đồng do nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Cam Lâ