KB Securities

06:15, 17/08/2019

Theo nhóm phân tích của CTCP KB Việt Nam (KB Securities), mặc dù nợ xấu vẫn ở mức đảm bảo, tuy nhiên áp lực sẽ dần lớn hơn trong thời gian tới, đặc biệt khi lãi suất chịu áp lực gia tăng.