Khởi nghiệp

07:30, 28/03/2019

Một điểm rất quan trọng khi startup ở Việt Nam, theo đại diện Tik Tok tại Việt Nam, đó là những ý tưởng đầu tiên mình nghĩ thường đúng nhất, nhưng trong quá trình làm được nhiều người tư vấn quá nên c

Công Audio – khởi nghiệp bằng đôi tai
15:25, 19/03/2019
Ngô Kiếm