Khu kinh tế Thái Bình

09:02, 31/10/2019

Mục tiêu quy hoạch của Khu kinh tế Thái Bình nhằm phát triển để trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh Thái Bình.