Kinh tế Quốc tế

08:27, 11/10/2020

Sân bay Changi đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm 36% trong khoảng thời gian 2019-2020.