Kinh tế Quốc tế

Nhiều văn phòng và công ty an ninh công cộng Trung Quốc đã bị đưa vào “danh sách đen” thương mại của Hoa Kỳ do các vấn đề liên quan tới người Hồi giáo Uighur và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác.

10:35, 08/10/2019