kỹ năng khởi nghiệp

08:10, 22/04/2019

Mới đây, lớp tập huấn “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" cho 200 đoàn viên, thanh niên và 200 phụ nữ của quận Hải Châu đã được diễn ra.