Kỹ năng mềm

Thứ tư lúc 10:30

Các khoá tập huấn nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên cả nước hiểu rõ về Hiệp định EVFTA cũng như cách thức tận dụng cơ hội và áp dụng các cam kết trên thực tế.

Kỹ năng cần thiết của doanh nhân
11:09, 02/07/2019
Ngọc Bích