Kỹ năng mềm

09:55, 20/08/2020

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch số 167/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2021 vừa được Hà Nội ban hành.

Kỹ năng cần thiết của doanh nhân
11:09, 02/07/2019
Ngọc Bích