laser

07:01, 08/06/2020

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems đã thử nghiệm thành công bắn rockets dẫn đường bằng laser. Đây là sản phẩm của dự án “Hệ thống vũ khí tiêu diệt mục tiêu độ chính xác cao” (APKWS), thực hiện từ tổ hợp phóng trên mặt đất cấu hình chiến thuật lần đầu tiên.