Live2Lead 2019

13:14, 25/11/2019

Sự kiện Live2Lead 2019 với chủ đề “Nâng cao tầm ảnh hưởng của lãnh đạo phục vụ” sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tới đây tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới về lãnh đạo, trong đó có John C.Maxwell.