luật đầu tư công sửa đổi

09:50, 13/06/2019

Sáng nay (13/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ đồng thuận cao lên tới đạt 90,7%.