Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

15:01, 24/12/2019

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Khánh Hoà đã đề nghị xem xét cho dừng chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong