masan resource

16:41, 29/06/2020

Chiều ngày 29/6, CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resource, mã: MSR) tổ chức tức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng.