Mega City 2 tại Nhơn Trạch

13:50, 23/05/2018

Kể từ khi thành lập năm 2008 đến nay, Địa ốc Kim Oanh đã phân phối và đầu tư 62 dự án, bình quân mỗi năm bán ra thị trường hơn 3.000 sản phẩm nhà đất.