Megan CIty Nhơn Trạch

10:28, 17/04/2018

Hơn 3.000 khách hàng đã chen chân nhau để làm thủ tục giữ chỗ đất nền dự án Mega City 2 tại Nhơn Trạch vào cuối tuần qua.