Ngân hàng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID).

14:00, 30/09/2019