Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội (SHB Lào)

13:50, 19/12/2018

Nằm trong chiến lược phát triển của SHB, ngày 17/12/2018, Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội (SHB Lào) đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Chi nhánh Savannakhet, Lào.