ngành kinh tế không khói

13:40, 22/01/2018

Năm 2018 được dự báo sẽ là năm đón lượng khách du lịch mỗi ngày cao nhất trong lịch sử. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch, song, hiện tượng này cũng kéo theo nhiều vấn đề cần phải được quan