ngày Quốc khánh

10:05, 17/09/2020

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ chọn phương án nghỉ ngày liền kề sau ngày 2/9. Với phương án này công chức, viên chức được nghỉ liên tục 4 ngày.