Nghĩ mở - nói thẳng

06:50, 13/10/2020

Nhớ lại câu nói của người xưa “nhất sỹ, nhì nông” để phân định đẳng cấp trong xã hội. Hiểu nôm na rằng, những người áo trắng cổ cồn làm việc trong văn phòng công sở là kẻ sỹ. Còn những người tham gia lao động sản xuất trực tiếp hay gián tiếp là kẻ nông.

Ràng buộc hơn để?
10:23, 21/05/2020
Sương Sa