Nghĩ mở - nói thẳng

9 giờ trước

Thời gian gần đây, vấn đề phát triển du lịch bền vững (PTDLBV) đã trở thành chủ đề được thảo luận rất nhiều ở các hội nghị và diễn đàn lớn nhỏ trên toàn thế giới và Việt Nam.

Nhạt nhoà thương hiệu “Made in Vietnam”
09:30, 26/12/2018
Hường Hồ