Nghĩ mở - nói thẳng

15:00, 16/06/2020

Nhiều chuyên gia nhận định, việc ban hành một đạo luật riêng để bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các pháp luật khác trong quá trình áp dụng là cần thiết.

Ràng buộc hơn để?
10:23, 21/05/2020
Sương Sa