nghĩa vụ thuế

16:41, 25/04/2020

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp.