Nguyễn Đức Minh

15:05, 13/10/2019

Doanh nhân có tuổi nhưng doanh nghiệp (DN) không có tuổi. Chính vì vậy, chuyển giao quản lý DN phải tìm được người xứng đáng, tâm sáng, tầm tới để lãnh đạo và dẫn dắt DN…