Nguyễn Ngọc Nhật

10:06, 17/11/2016

Với người mê cờ tướng như ông Hải, việc đặt trưởng nam Nguyễn Minh Nhật và ái nữ Nguyễn Ngọc Mỹ vào những vị trí nào đã được tính toán cẩn trọng từ cả chục năm trước.