Nhân sự

Ông Lương Hải Sinh, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa được điều động làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

41 giờ trước
Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND tỉnh
09:00, 31/08/2019
Thành Nam