nhiễm Covid-19

09:57, 04/09/2020

Để tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 25-26/9.

Sáng 1/9, không có ca mắc Covid-19 mới
07:24, 01/09/2020
Thành Nam