nợ không có khả năng thu hồi

16:04, 04/12/2019

CTCP Phân bón Miền Nam (mã: SFG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc xử lý 5 khoản nợ không có khả năng thu hồi.