nông sản Hoa Kỳ

10:53, 02/06/2020

Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước dừng giao dịch đậu nhanh và thịt lợn với Hoa Kỳ, 2 nguồn tin liên quan cho biết.