ông Michael Louis Rosen

14:05, 24/10/2018

Sau khi thoái hết vốn tại CTCP GTNFoods (mã: GTN), ông Michael Louis Rosen – Tổng giám đốc đã nộp đơn từ nhiệm và đã được HĐQT thông qua.