ông Ousmane Dione

10:15, 06/01/2019

Sự chuyển đổi của Việt Nam trong môi trường quốc tế rất thú vị và ấn tượng, đang và sẽ tạo nên những thành tựu cho nền kinh tế. Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việ

WB: GDP Việt Nam tăng 6,8% cho năm 2018
17:20, 11/12/2018
Thành Nam