PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế

09:55, 04/08/2019

Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức công bố, trao các quyết định về cán bộ cho hàng loạt nhân sự mới.