phát triển thương hiệu

06:55, 22/04/2019

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP xây dựng và phát triển thương hiệu".