phát triển thương hiệu làng nghề

15:59, 11/09/2019

Đó là kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích và phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua.