Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

14:15, 28/08/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép nhà đầu tư được giãn tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sửa chữa tài biển Vinalines phía Nam trong thời gian 24 tháng để tiếp tục được