Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh

15:02, 10/09/2020

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.