Profit500

15:23, 02/12/2018

Lễ tôn vinh và công bố danh sách chính thức Bảng xếp hạng Profit500 năm 2018 vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự có tên trong da