PVN

07:36, 25/01/2018

Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) đến từ Thái Lan đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho mua lại toàn bộ phần vốn góp của phía Việt Nam trong Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.