PVN

14:15, 27/09/2017

Kế toán trưởng vừa bị bắt của PVN liên quan trực tiếp tới sai phạm "rút ruột, chi sai" tiền Nhà nước tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

GAS dự chi 1.914 tỷ đồng tạm ứng cổ tức
09:45, 31/08/2017
Nguyễn Cường