PVN

16:20, 22/06/2017

Những sai phạm liên quan việc cố ý làm trái, buông lỏng quản lý, phê duyệt những gói thầu sai quy định và thay đổi nguồn gốc nhiều thiết bị quan trọng của ông Vũ Đình Duy và HĐQT CTCP Hóa dầu và Xơ sợ

PV Oil được định giá 10.342 tỷ đồng
07:50, 08/06/2017
Nguyễn Cường