quản lý đất công

11:10, 03/07/2018

UBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp vốn Nhà nước trực thuộc công khai tài chính lý do một phần thời gian qua, nhiều tổng công ty, công ty đã để xảy ra sai phạm, nhất là trong việc quản lý sử dụng đất