quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên Huế

15:36, 23/07/2019

Theo Quy hoạch thủy lợi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư 11.939 tỷ đồng để đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro thiên ta