Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

09:17, 18/02/2020

Vân Đồn cũng là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững, khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.