quỹ ngoại Pyn Elite Fund

09:03, 08/11/2019

Dựa vào các yếu tố tích cực của nền kinh tế, sự tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, quỹ ngoại Pyn Elite Fund đã nâng triển vọng dài hạn của Vn-Index lên 1.800 điểm.