rượu làng ngâu

10:15, 04/09/2019

Hà Nội ban hành quyết định cho phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Ngâu” cho sản phẩm rượu ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì và đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” cho các sản phẩm từ rắn