#samsung

07:35, 31/10/2018

Trong buổi tiếp ông Lee Jae Yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động tại Việt Nam.