SAP

15:00, 19/06/2019

SAP HANA® và nền tảng đám mây SAP® giúp khách hàng hiện thực hóa doanh nghiệp thông minh với công nghệ thông minh, đơn giản và an toàn.