Shark Đỗ Liên

09:29, 07/12/2019

Ống hút cỏ là mô hình kinh doanh chủ đạo của GreenJoy Straw. Startup này từng lên sóng Shark Tank Việt Nam và đã được Shark Đỗ Liên rót vốn 4 tỷ đồng.